Om oss

Information om Djurbegravningsplatsen i Täby Kyrkby, Täby Kommun

Gravplatsen har funnits sedan 1912 och är ett ca 4000 kvm inhägnat område.
Föreningens önskan är att kunna fortsätta att hjälpa djurägare i en situation som känns svår för de flesta.

Målsättningen är att medlemmarna ska hjälpas åt att hålla gravplatsen i ett värdigt skick.
Gravplatsen är avsedd för  husdjur, såsom hundar, katter, kaniner, hästar m fl.
Gravplatsen ägs och förvaltas av Föreningen Täby Djurbegravningsplats.

För upplysningar angående gravplatsen: urnsattning.tabydjurbegravning@gmail.com


Vi i Styrelsen är:


Ordförande:   Cecilia Anderzon
Sekreterare:   Ingela Eriksson
Kassör:             Lars-Erik Biving/Solveig Holmberg 
Ledamöter:    Eva-Lena Samuelsson
                            Monica Ehn
                            Kjell Johansson
Suppleanter: Solveig Holmberg/Lars-Erik Biving
                           
 

Här är en film som SVT gjort  om Täby djurbegravningsplats.